سد مخزنی مروک

از نوع خاكی با هسته رسی  در 45 كیلومتری جنوب شرقی بروجرد در حال احداث می‌باشد. ارتفاع سد از پی 67.5 متر و طول تاج 451 متر بوده و احجام عمده كار شامل 3,655,000 مترمكعب خاكریزی و 1.6 میلیون مترمكعب حفاری در خاك و سنگ است. حجم مخزن سد حدود 100 میلیون مترمكعب می‌باشد.

وضعیـــت :

در حال اجرا

اطـلاعات کـارفرما :

شركت سهامی آب منطقه ای لرستان

مشــاور :

مهندسین مشاور آبفن

درصـد پیشـرفت :

%94

مـــوقعیت:

لرستان

گالری تصاویر سد مخزنی مروک
6LeErrEcAAAAAD0XybIVwkrNUJYWUePccsllf5fL