استادیوم فوتبال فولاد خوزستان

احداث استادیوم فوتبال باشگاه ورزشی شرکت فولاد خوزستان با گنجایش 35.000 نفر، که درنزدیكی مجتمع فولاد خوزستان در شهر اهواز قراردارد. زیربنای پروژه حدود 30 هزار مترمربع است  و احجام عمده كار شامل 4.500 تن آرماتوربندی، 27 هزار متر مكعب بتن ریزی و 3.300 تن كارهای فولادی سنگین  می باشد.

اتمام یافت

وضعیـــت :

اتمام یافت

اطـلاعات کـارفرما :

شرکت فولاد خوزستان

مشــاور :

مهندسین مشاور سرانوبنیاد و مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس

درصـد پیشـرفت :

%100

مـــوقعیت:

خوزستان

گالری تصاویر استادیوم فوتبال فولاد خوزستان
6LeErrEcAAAAAD0XybIVwkrNUJYWUePccsllf5fL