سد مخزنی بتن غلتکی زیردان

سد مخزنی بتن غلتكی زیردان سومین سد بتن غلتكی ایران كه با 5 /64 متر ارتفاع و 350 متر طول تاج در 150 كیلومتری چابهار واقع شده است. احجام عمده كار شامل 300 هزار مترمكعب بتن غلتكی، 200هزار مترمكعب  بتن ریزی معمولی و نزدیك به 2 /1 میلیون مترمكعب حفاری در خاك وسنگ است و حجم دریاچه سد بالغ بر 200 میلیون مترمكعب می باشد.

وضعیـــت :

اتمام یافت

اطـلاعات کـارفرما :

اشركت سهامی آب سیستان و بلوچستان

مشــاور :

گروه همكاری مهندسین مشاور پژوهاب - آبفن

درصـد پیشـرفت :

%100

مـــوقعیت:

سیستان و بلوچستان

گالری تصاویر سد مخزنی بتن غلتکی زیردان
6LeErrEcAAAAAD0XybIVwkrNUJYWUePccsllf5fL